Figyelem, a tartalom 365 napnál régebbi, ezért elavult lehet!

Impresszum

A Küszöbön a felújítás! projektet az Energiaklub hívta életre.

A projekt célja, megmutassa az épületek korszerűsítésében rejlő hatalmas megtakarítási lehetőségeket, és hogy segítse a lakosságot az ésszerű, jelentős energiamegtakarítással járó korszerűsítési lépésekben.

A projekt az Energiaklub hiánypótló kutatásaira (Negajolue2020 valamint Hatékonyabb lakások - Makrogazdasági hatások) és ismeretterjesztő programjára épül. 

A weblapot kiadja és gondozza az Energiaklub.

1056 Budapest, Szerb u. 17-19.
www.energiaklub.hu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

www.kuszobonafelujitas.hu oldalon szereplő tartalmak az Energiaklub szellemi tulajdonát képzik, azok csak a kiadó előzetes engedélyével használhatók fel.

Bővebb információ a felhasználási feltételekről:

energiaklub.hu/oldal/felhasznalasi-feltetelek

ADATVÉDELMI TÁJÁKOZTATÓ

A Küszöbön a felújítás projekt során megadott személyes adatok kezelésére a kiadó Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata érvényes.

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ által üzemeltett internetes honlapokon és egyéb (a Szabályzatban részletezett) módon megszerzett személyes adatok kezelése, feldolgozása a mindenkori adatvédelmi előírásoknak és az Energiaklub által – a jogszabályok szerint – kialakított eljárásrendnek megfelelően történjen.

A Szabályzat innen töthető le.

http://energiaklub.hu/oldal/adatvedelmi-tajekoztato

 

KÜSZÖBÖN A FELÚJÍTÁS NYEREMÉNYJÁTÉK,

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1) ​​A nyereményjáték fő adatai

1.1 A nyereményjátékot az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ  (székhely: 1056 Budapest, Szerb u 17-19. – a továbbiakban: Energiaklub) szervezi.

1.2 A nyereményjáték időtartama: 2012. április 15. – 2012. október 29.

2) A nyereményjátékban való részvétel feltételei

2.1 A nyereményjátékban magyarországi lakóhellyel, valamint elektronikus levelezési (e-mail) címmel rendelkező, nagykorú természetes személyek vehetnek részt.

2.2 A résztvevő a fentieken túlmenően abban az esetben vehet részt a nyereményjátékban, amennyiben regisztrációját legkésőbb 2012. október 15-ig az alábbi csatornák egyikén megteszi

a) regisztrál a www.kuszobonafelujitas.hu weboldal hírlevelére

b) regisztrál a www.kuszobonafelujitas.hu weboldal fórumára

c) a „Küszöbön a felújítás” projekt eseményei alatt a kitöltött regisztrációs lapot leadja a regisztrációs lapot terjesztő hostessnek

d) Lájkolja a projekt facebook oldalát

2.3 A résztvevő a regisztráció megtételével tudomásul veszi, hogy

a) elfogadja a nyereményjáték jelen részvételi feltételeit;

b) amennyiben a résztvevő a regisztrációt pontatlanul vagy hiányosan, olvashatatlanul tölti ki, illetőleg ha azokon valótlan adatokat ad meg, továbbá ha a regisztrációs lapot határidőn túl, illetve nem valamely, a részvételi feltételekben meghatározott helyre juttatja el, a résztvevő jelentkezése érvénytelen. Az Energiaklub nem felelős a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal, tévesen vagy hibásan kézbesített adatokkal okozott semmilyen kárért, és az ebből eredő igényért;

c) a nyereményjátékban egy résztvevő csak egy regisztrációval vehet részt. Amennyiben a résztvevő egynél több regisztrációval kísérel meg rész venni a nyereményjátékban, az első regisztrációt követő további regisztráiói érvénytelenek;

d) az Energiaklub jogosult korlátozás nélkül nyilvánosságra hozni a nyertes résztvevő személyes adatai közül a résztvevő nevét, lakóhelyének közigazgatási megnevezését a nyeremény megjelölésével együtt. A nyertes fenti adatai a sorsolást követően 1 hónapig elérhetőek lesznek a www.kuszobonafelujitas.hu internetes oldalon. A nyertes kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a fenti adatok közzétételéhez;

e) a nyereményjátékban való részvétel, valamint kapcsolódó adatszolgáltatás a résztvevő részéről önkéntes.

3) A nyeremény

A résztvevők között 5 db (öt darab) épületenergetikai felmérésre és energiatanúsítvány elkészítésére felhasználható kupon kerül kisorsolásra.

Az Energiaklub a nyeremény változtatásának jogát fenntartja. A tárgynyeremény készpénzre nem váltható.

4) A sorsolás és a nyeremény átvétele

4.1  A sorsolás időpontja: 2012. október 29. 11.00

4.2  A sorsolás helyszíne: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ - 1056 Budapest, Szerb u 17-19.

4.3  A sorsolás lebonyolítása: Az összes beérkezett érvényes Pályázat közül az 5 (öt) nyertes kisorsolására kerül sor, véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolóprogram segítségével, 3 tagú sorsolás felügyelő bizottság jelenlétében. A nyertes kisorsolása után 5 (öt) pótnyertes sorsolására is sor kerül, akik a kisorsolás sorrendjében lépnek azon nyertes(ek) helyébe, akik regisztrációja hibás/érvénytelen, vagy nem veszi(k) át a nyereményt.

4.5 A nyertest az Energiaklub elektronikus postai úton (e-mail) értesíti. A nyertes köteles a nyereményértesítést 8 (nyolc) napon belül visszaigazolni, a visszaigazolásban a nyeremény eljuttatásához szükséges postai cím megadásával. A visszaigazolásra fennálló határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Amennyiben a nyertes a nyereményt a megadott határidőben nem igazolja vissza, a nyertes elveszíti a nyereményhez fűződő jogát, és a kisorsolás sorrendjében következő pótnyertes lép a helyébe, akit az EnergiaKlub e pont szerint értesít.

5) Kizárások

Az akcióban nem vehetnek részt az Energiaklub vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint mindazok, akik részt vettek a játék lebonyolításában és szervezésében, továbbá a fenti személyeknek a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont szerinti közeli hozzátartozói.

6) Adatkezelési nyilatkozatok

6.1 A nyereményjátékban résztvevő személyek adataik közlésével hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az Energiaklub a nyereményjáték lebonyolításához felhasználja. A résztvevő adatainak közlésével kifejezetten hozzájárul, hogy adatait az Energiaklub adatbázisába felvegye és a Küszöbön a felújítás projekttel kapcsolatos illetve az Energiaklub egyéb tevékenységéhez kapcsolódó témákban elektronikus úton információkat juttasson el hozzá. Az adatok a résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint az Energiaklub adatfeldolgozást végző megbízottait.

6.2 A résztvevő írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti adatai törlését az Energiaklub, adatbázisából az Energiaklub postacímén vagy a kuszobonafelujitas@energiaklub.hu e-mail címen.

7) Egyéb nyilatkozatok

7.1 A nyereményjátékról szóló részletes szabályok, valamint a mindenkor hatályos részvételi feltételek megtalálhatók a www.kuszobonafelujitas.hu weboldalon.

7.2 Az Energiaklub nem felelős és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a nyereményjáték során, annak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, valamint a nyereményjáték során bekövetkezett kézbesítési és egyéb késedelemből, hibákból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségek, károk, veszteségek tekintetében.

7.3 A nyeremény és a részvételi feltételek módosításának, visszavonásának jogát az Energiaklub fenntartja.

7.4 A résztvevő a nyereményjátékkal kapcsolatban kérdéseit, vagy észrevételeit az kuszobonafelujitas@energiaklub.hu e-mail címen jelezheti.

Fejlesztés: farm

PR: Business Spirit